تعمیر ونگهداری جرثقیل

تعمیر و نگهداری جرثقیل

جرثقیل ها همانند تمام دستگاههای صنعتی دیگر نیاز به مراقبت ، سرویس و تعمیر دوره ای دارند.
نسبت به گروه کاری جرثقیلها یاهمان ساعت کارکرد انها در طول روز می توان فاصله زمانی سرویس های دوره ای را معین نمود.

سرویس جرثقیل ها میتواند(ماهانه،سه ماه،شش ماهه ویا سالانه)باشد.

فرایند بازدید،تعمیر ونگهداری مطابق با چک لیست استاندارد،موجب جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و افزایش بهره بری جرثقیل ها می گردد.

همچنین تعمیر ونگهداری جرثقیل ها از بروز توقف طولانی مدت هنگام بهره برداری جلوگیری خواهد نمود.

شرکت توان داتیس  با شرایط وامکانات خود قادر به تامین غالب نیاز کارخانجات وکارگاه ها بوده و با نیروهای مجرب خود می تواند دربخش تعمیر ونگهداری انواع جرثقیل سقفی،دروازه ای، بازویی و… ؛ تعمیرانواع بالابر ، موتور گیربکس و… یاری رسان شما باشد.