بازرسی

بازرسی انواع جرثقیل

بازرسی جرثقیل

بازرسی جرثقیل از جمله فعالیت هایی میباشد که باید در بازه های زمانی مشخص انجام شود.

شرکت توان داتیس  با سوابق درخشان خود در زمینه فعالیت تخصصی ، آماده ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام شرایط محیطی وکارگاهی می باشد .

بازرسی ها می تواند در دوره های سه و شش ماهه و یکساله انجام پذیرد .

این عمل شما را از پرداخت هزینه ای زیاد وتوقف جرثقیل دور خواهد نمود.