جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی و انواع آن

جرثقیل سقفی،سازه ای است که برای جابه جایی و حمل بار در محوطه سالن،انبارو…استفاده میشود.

جرثقیل سقفی از دو ریل افقی و موازی تشکیل شده است که به حالت های مختلف بر روی ان حرکت میکند.

وجود پل در جرثقیل سقفی باعث میشود تا با توجه به حرکت افقی که داشته بار را بصورت عمودی بالا و پایین کند.

انواع جرثقیل سقفی

جرثقیل با توجه به کاری که انجام میدهند به چندین دسته تقسیم میشوند:

1-جرثقیل دروازه ای :

جرثقیل های دروازه ای به شکل دروازه ای و نیم دروازه ای طراحی واجرا می گردد.

که درهردوشکل آن می تواندبه صورت دوپل وتک پل نیزباشد.

گروه جرثقیل های دروازه ای عمدتا درباراندازها، سنگبری هاوفضاهای روبازمورداستفاده قرارمی گیرد.

جرثقیل دروازه ای از راهبر های طولی ، پل ، مجموعه بالابر (وینچ) و ستون ها( پایه ها) تشکیل می گردد.

درجرثقیل های دروازه ای می توان باپیش بینی کنسول طرفین به فضای تحت پوشش بیشتری رسید که درتخلیه وبارگیری باراندازی بسیار مفید خواهدبود.

می توان گفت جرثقیل های دروازه ای درظرفیت وطول پل درصنایع ایران دارای محدودیت طراحی واجرا نمی باشد.

2- جرثقیل اویز:

 جرثقیل های آویزبیشتر درسالنهای مونتاژ سبک وخطوط تولید خودرو وموارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند.

در ظرفیت ها وابعاد کوچک قابل طراحی ساخت و نصب می باشد .

3-جرثقیل بازویی:

جرثقیل های بازویی که به صورت ستونی–بازویی،وبازویی قابل استفاده در ظرفیت های پایین می باشند.

جرثقیل بازویی از سه بخش عمده  ستون ، بازو و بالابر تشکیل می گردد.

در نوع ستونی–بازویی اجرای فونداسیون مناسب نیز از بخش های اصلی جرثقیل خواهد بود.

جرثقیل های بازویی در مرکز دوران ثابت بوده وبازوی آن می تواند از صفر تا 360 درجه دوران دستی یا موتوری داشته باشد.